Pytania, na które nie musimy odpowiadać podczas rozmowy rekrutacyjnej

2020-09-16 8:00 Artykuł sponsorowany
Pytania, na które nie musimy odpowiadać podczas rozmowy rekrutacyjnej
Autor: materiał promocyjny Pytania, na które nie musimy odpowiadać podczas rozmowy rekrutacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjne praktycznie decyduje o wyborze kandydata na dane stanowisko. W trakcie rozmowy o pracę rekruter zadaje potencjalnemu pracownikowi sporo pytań i ma do tego prawo. Niektórzy pytają o kwestie, które nie powinny być poruszane podczas takiej rozmowy. W takiej sytuacji mamy prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

O co może pytać rekruter?

Pracodawca może spytać kandydata o następujące rzeczy: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Pytania związana z tymi sprawami są zgodne z Kodeksem pracy. Rekruter nie może domagać się podania prywatnego numeru telefonu i adresu mailowego. To od ans zależy czy podamy te dane, warto tutaj zaznaczyć, że ułatwiają one kontakt rekrutera z nami. Jeśli chodzi o miejsca zatrudnienia, pracownik jest zobowiązany podać tylko te, w których pracował w ramach umowy o pracę. Prace dorywcze kandydat może pominąć lub podać wedle własnej woli.

Jeśli poczujemy, że pracodawca nas dyskryminuje (z różnych powodów), możemy odpowiednio zareagować, stosując środki przewidziane w Kodeksie pracy
Autor: materiał promocyjny Jeśli poczujemy, że pracodawca nas dyskryminuje (z różnych powodów), możemy odpowiednio zareagować, stosując środki przewidziane w Kodeksie pracy

O co nie może pytać rekruter?

Pracodawca nie powinien podczas rozmowy kwalifikacyjnej poruszać kwestii prywatnych. Zakazane są pytania związane z wyznawaną religią, poglądami politycznymi, stanem zdrowia, orientacją seksualną, stanem cywilnym i majątkowym. Niedopuszczalne są również pytania o członków rodziny. Kobiet natomiast rekruter nie może pytać o plany związane z macierzyństwem, planowaniem i posiadaniem dzieci. Nie musimy także odpowiadać czy nasze dzieci (jeśli je mamy) uczęszczają do żłobka lub szkoły.

Pracodawca nie może pytać kandydata o jego niekaralność. Wyjątkiem są posady związane z pracą w służbie mundurowej, cywilnej, firmie ochroniarskiej itp. W takim przypadku pracodawca może poprosić potencjalnego kandydata o zaświadczenie o niekaralności.

Mimo klarownych zasad przedstawionych w Kodeksie pracy pracodawcy często pytają o sprawy, które nie powinny decydować o możliwym zatrudnieniu pracownika. Dotyczy to głównie kwestii związanych z rodzicielstwem. Pracownik ma prawo zdecydować, czy chce udzielić tak prywatnych informacji. Jeśli poczujemy, że pracodawca nas dyskryminuje (z różnych powodów), możemy odpowiednio zareagować, stosując środki przewidziane w Kodeksie pracy. W sytuacji, gdy rekruter podczas rozmowy o pracę, poruszy sprawy osobiste kandydata, warto się poważnie zastanowić nad przyjęciem oferty pracy, skoro już na samym początku potencjalnej współpracy, pracodawca interesuje się sprawami niezwiązanymi z obowiązkami.

Artykuł sponsorowany