Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski

i

Autor: Łukasz Stepaniuk Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski

Wojewoda podpisał zarządzenie podwyższające bonifikaty przekształceniowe w Białymstoku [AUDIO]

2019-03-26 15:57

Zmiana użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa we własność w Białymstoku jest objęta 98% zniżką. Zadecydowali tak radni na lutowej sesji rady miasta. 

By uchwała radnych nabrała mocy prawnej było potrzebne zarządzenie wojewody. We wtorek (26.03.2019) Bohdan Paszkowski takie zarządzenie podpisał. Uroczystość, prócz dziennikarzy, obserwowali samorządowcy z całego województwa Podlaskiego. Wojewoda namawiał ich by podejmowali uchwały podwyższające bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. 

W województwie Podlaskim dotychczas 28 rad gmin podjęło uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek bonifikat. Osiem podlaskich gmin przyjęło stawki wyższe od tych przewidzianych przez ustawę, która weszła w życie 20 lipca 2018 roku. W przypadku sześciu gmin wojewoda podpisał już zarządzenia. To: Gmina Miejska Bielsk Podlaski, Gmina Łapy, Gmina Orla, Gmina Narew, Gmina Jedwabne, Gmina Miasta Augustów

22 marca 2019 roku weszła w życie uchwała Rady Miasta Białystok. Wojewoda wydał zarządzenie określające warunki podwyższające stawki bonifikat do poziomu 98% w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej w roku w którym nastąpiło przekształcenie prawa na gruntach Skarbu Państwa. Ustawowo bonifikata wynosi 60%, lub mniej w zależności od momentu wniesienia opłaty. 

Podmioty , które nabyły prawo własności mają obowiązek ponosić przez okres 20 lat na rzecz Skarbu Państwa opłatę roczną z tytułu przekształcenia. Ustawodawca przewidział również możliwość jednorazowej opłaty i  to właśnie w tym przypadku należą się bonifikaty.

Mówi wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski

WIDEO: Przygotowania do strajku nauczycieli: