Centrum badawczo-rozwojowe

i

Autor: CBR Greenko Centrum badawczo-rozwojowe

Jest już pierwsze centrum badawczo-rozwojowe na Podlasiu

2019-05-03 12:31

Jedna z firm mieszcząca się w białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, jako pierwsza na Podlasiu otrzymała status centrum badawczo-rozwojowego. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii włączyło ją do elitarnego grona przedsiębiorstw, mających wspierać polski biznes w zakresie innowacji.

Status otrzymała Firma Greenko pracująca dla całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które wytwarzają blisko połowę PKB i są siłą napędową polskiej gospodarki – mówi Artur Wołyń, prezes Greenko. – W niektórych przypadkach nasza pomoc może być nieodzowna. Wiele konkursów na dofinansowanie projektów badawczo - rozwojowych z funduszy unijnych zawiera wymóg, aby prace nad innowacją było zlecone jednostce naukowej bądź przedsiębiorcy posiadającemu status CBR.

Centra badawczo- rozwojowe (CBR) są wsparciem technicznym oraz naukowym dla branż i specjalizacji jak np. farmacja, medycyna, energetyka czy sektor informatyczno-inżynierski. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa.

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie jest kosztowne i czasochłonne. Niesie też ze sobą spore ryzyko. O ile duże firmy i koncerny mogą sobie na nie pozwolić, bo posiadają własne zaplecze badawcze, o tyle małe przedsiębiorstwa nie mają takich możliwości.  Barierę można przekroczyć korzystając z pomocy centrów badawczo- rozwojowych. 

Spółka Greenko działa na polskim ryku od 4 lat i podejmuje się współpracy w różnych dziedzinach. Pomogą firmom ulepszyć i unowocześnić produkty i usługi, np. tworząc podstawy koncepcji technologicznej, prowadząc badania, opracowując prototypy i poddając je testom laboratoryjnym, a potem w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Zobacz inne nasze artykuły:

Ile trzeba zarabiać, aby żyć godnie w Białymstoku? [WIDEO]