Pracownik młodociany na rynku pracy

i

Autor: Materiały prasowe pracuj.pl Pracownik młodociany na rynku pracy

Pracownik młodociany na rynku pracy

2019-03-04 19:02

Zatrudnienie osoby nastoletniej w świetle polskiego prawa jest dozwolone, jednak trzeba spełnić kilka warunków. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownikiem młodocianym jest osoba, która skończyła 16 lat i nie ukończyła jeszcze 18 lat.

Pracownik młodociany – kim jest?

Kodeks Pracy mówi, że pracownikiem młodocianym jest osoba pomiędzy skończonym 16 rokiem życia a nieukończonym 18 rokiem życia. Obecnie prawo zabrania zatrudnienia osoby, która nie ukończyła jeszcze 16 lat. Jednak dozwolone jest, aby osoba przed 16 rokiem życia wykonała zajęcia zarobkowe dla podmiotu:

 • będącego instytucją artystyczną,
 • prowadzącego działalność kulturalną,
 • funkcjonującego w sporcie,
 • zajmującego się reklamą.

Warunkiem, jaki trzeba spełnić jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka lub jego opiekuna prawnego. Dziecko powinno być zainteresowane podejmowanym zajęciem. Należy podkreślić także, że praca musi zostać zaakceptowana przez inspektora pracy. Odmowa zostanie wydana w przypadku pracy, która zagraża zdrowiu i życiu dziecka oraz gdy zaburza jego rozwój psychofizyczny. Niedopuszczalne jest również, aby podjęta praca negatywnie wpływała na obowiązki szkolne pracownika młodocianego.

Pracownik młodociany na rynku pracy

i

Autor: Materiały prasowe pracuj.pl Pracownik młodociany na rynku pracy

Zatrudnienie osoby małoletniej podlega szczególnym warunkom. Oto najważniejsze z nich:

 • dopuszczalne jest podpisanie umowy o pracę w celu wykonania lekkich , jak i przygotowania zawodowego;
 • na pracodawcy spoczywa obowiązek otoczenia pracownika młodocianego szczególną opieką;
 • pracodawca powinien także przeszkolić młodocianego, czyli przyuczyć do zawodu lub wykonywania określonej pracy;
 • pracownika młodocianego obowiązuje wizyta u lekarza medycyny pracy, który orzeka o jego zdolności do wskazanej pracy w skierowaniu.

Oferty pracy dla pracownika młodocianego

Dozwolone jest, aby pracownik młodociany wykonywał lekką pracę zarobkową. Pracę lekką rozumie się jako:

 • obowiązki, które nie wymagają wymuszonej pozycji ciała dłużej niż 2 godziny dziennie;
 • prace, która nie niesie ze sobą większego wysiłku fizycznego niż konieczny do wykonania powierzonych obowiązków;
 • pracę przy monitorze komputera, która nie przekracza 2 godzin w ciągu dnia.

Przykładem takiej pracy są proste prace biurowe, jak segregacja dokumentacji, obsługa faksu, obsługa poczty elektronicznej, obsługa tradycyjnej poczty czy przepisywanie krótkich pism. Pracownik młodociany może być również zatrudniony do lekkich prac fizycznych, w trakcie których praca nie będzie wymagała dźwigania ciężarów większych niż 3 kg na schodach i 5 kg po powierzchni płaskiej.

Artykuł sponsorowany