Prof. Bogusław Nowowiejski nie żyje

i

Autor: Uniwersytet w Białymstoku Prof. Bogusław Nowowiejski nie żyje

Prof. Bogusław Nowowiejski nie żyje. Pracował na Wydziale Filologicznym UwB. Miał 65 lat

2019-09-27 14:44

W czwartek 26 września 2019 roku zmarł Profesor Bogusław Nowowiejski – znakomity językoznawca, niezwykle zaangażowany w rozwój Uniwersytetu w Białymstoku. Miał 65 lat.

Prof. zw. dr hab. Bogusław Nowowiejski od wielu lat kierował Zakładem Historii Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym UwB. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół takich zagadnień, jak historia polszczyzny, dialektologia, onomastyka, polszczyzna kresowa, ale też język współczesnych mediów czy język miasta.

W jego dorobku znalazło się ok. 160 publikacji, m.in. kilka monografii. Był inicjatorem i redaktorem rocznika „Białostockie Archiwum Językowe” oraz serii wydawniczej Białostockie Studia Językoznawcze. Był członkiem Rady Języka Polskiego w kadencji 2016-2020, a także członkiem Komisji Nauk Humanistycznych PAN oddział w Olsztynie i Białymstoku (2015-2018).

Prof. Bogusław Nowowiejski walnie przyczynił się do rozwoju organizacyjnego Wydziału Filologicznego i całej uczelni. W latach 1985-1999 był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej, a od 2005 do 2008 – przewodniczącym Rady Naukowej IFP. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu w Białymstoku, a następnie - od 2008 do 2016 – dziekana Wydziału Filologicznego.

Trasa Niepodległości w Białymstoku otwarta. Zobacz WIDEO: