Rodzaje rekrutacji do pracy

i

Autor: Materiały prasowe pracuj.pl Rodzaje rekrutacji do pracy

Rodzaje rekrutacji do pracy

2019-03-04 8:03

Rekrutacja jest procesem, który pomaga pracodawcy w wyłonieniu najlepszego kandydata do zajęcia stanowiska w danym przedsiębiorstwie. Zazwyczaj pojawiają się dwa rodzaje rekrutacji, do których zaliczają się rekrutacja wewnętrzna oraz zewnętrzna. Na czym polega ich charakter?

Rekrutacja wewnętrzna

W przypadku rekrutacji wewnętrznej proces ten obejmuje osoby, które już są zatrudnione w firmie. Konkurują oni wówczas o określone stanowisko w tym samym przedsiębiorstwie. Pracodawcy wykorzystują ten rodzaj rekrutacji, ponieważ jest on stosunkowo szybki do zrealizowania. Nie trzeba bowiem wyszukiwać osób spoza firmy, co wiąże się z większymi kosztami oraz nakładami czasu. Poza tym samo wdrożenie na inne stanowisko pracownika, który już jest zapoznany ze specyfiką działania przedsiębiorstwa, również przemawia na korzyść pracodawcy. Zwykle nowa posada dla pracownika biorącego udział w rekrutacji wewnętrznej bywa formą awansu. To dodatkowo motywuje i sprawia, ze praca jest bardziej wydajna. W tego rodzaju procesie udział mogą brać wszyscy zatrudnieni pracownicy.

Jeśli chodzi o samą procedurę rekrutacji wewnętrznej, to w pierwszej kolejności pojawia się ogłoszenie dla pracowników, które zostaje opublikowane. Następnie następuje etap zbierania poszczególnych dokumentów oraz ich analiza. Na podstawie tego wybrana zostaje osoba, mająca objąć nowe stanowisko pracy.

Rodzaje rekrutacji do pracy

i

Autor: Materiały prasowe pracuj.pl Rodzaje rekrutacji do pracy

Rekrutacja zewnętrzna

W przeciwieństwie do rekrutacji wewnętrznej, rekrutacja zewnętrzna skierowana jest do zainteresowanych stanowiskiem pracy, osób spoza firmy. Koszty, które wiążą się zarówno z samą organizacją procesu rekrutacyjnego jak i późniejszym wdrażaniem nowego pracownika są w tym przypadku o wiele większe.

Proces ten może być dwojaki. Jeśli skierowany został do dużej liczby potencjalnych pracowników, wtedy mówi się o rekrutacji szerokiej. Gdy natomiast pracodawca zainteresowany jest wąskim gronem specjalistów i kieruje swoją ofertę właśnie do nich, wtedy taka procedura nazywana jest rekrutacją wąską.

Rekrutacja zewnętrzna trwa dłużej. Po analizie potrzeb kadrowych następuje planowanie całego procesu. Należy stworzyć treść opisu stanowiska pracy oraz umieścić stosowne ogłoszenie dla potencjalnych kandydatów. Po ocenie kandydatów pod względem formalnym nadchodzi czas przeprowadzania różnego rodzaju testów sprawdzających oraz rozmów. Na sam koniec następuje decyzja związana z wyborem kandydata spełniającego oczekiwania w największym stopniu. Na tym cała procedura zostaje zakończona.

Artykuł sponsorowany