W tym roku szkolnym uczniowie pierwszy raz napiszą egzamin ósmoklasisty [INFORMATOR]

i

Autor: Pixabay W tym roku szkolnym uczniowie pierwszy raz napiszą egzamin ósmoklasisty [INFORMATOR]

W tym roku szkolnym uczniowie pierwszy raz napiszą egzamin ósmoklasisty [INFORMATOR]

2018-09-17 11:01

Z jakich przedmiotów będą sprawdzani uczniowie? Ile będą mieli czasu na napisanie testu? Znamy te i inne szczegóły.

Zobacz TO WIDEO:

W tym roku szkolnym uczniowie pierwszy raz napiszą egzamin ósmoklasisty [INFORMATOR]

i

Autor: Pixabay W tym roku szkolnym uczniowie pierwszy raz napiszą egzamin ósmoklasisty [INFORMATOR]

Teraz nie egzamin gimnazjalny, a test ósmoklasistów będzie zmorą uczniów. To od niego zależy, czy przyjmą nas na do wymarzonej szkoły średniej, dlatego już dziś warto wiedzieć, z jakich przedmiotów warto pouczyć się nieco więcej. Co więcej, ten egzamin jest obowiązkowy, zatem każdy, kto chce ukończyć szkołę, musi do niego przystąpić. Test jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty: Z jakich przedmiotów trzeba zdawać?

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego
  • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Czytaj także: Podlasie: Stracił panowanie nad pojazdem. Do szpitala trafiły dwie osoby

Kto przystąpi do egzaminu ósmoklasisty?

O egzaminu ósmoklasisty przystępują:

- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
- uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły, podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
- słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych

Przebieg egzaminów

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Kiedy otrzymamy wyniki?

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Jak się przygotować?

Do egzaminu przygotowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Warto też powtarzać o poszerzać wiedzę w domu, a także rozwiązywać przykładowe arkusze.

Źródło: CKE.GOV.PL

Czytaj także: Białostocka policja szuka mężczyzny, który miał napastować w autobusie. Rozpoznajecie go?

Zobacz TO WIDEO: