Co to jest stan wyjątkowy? Jakie będą ograniczenia?

i

Autor: Tomasz Matuszkiewicz Co to jest stan wyjątkowy? Jakie będą ograniczenia?

Co to jest stan wyjątkowy? Restrykcje dla mieszkańców 183 miejscowości!

2021-08-31 14:23

Rząd złożył wniosek do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części woj. podlaskiego i lubelskiego. Stan wyjątkowy ma obowiązywać przez 30 dni w 183 miejscowościach. Co to jest stan wyjątkowy i jakie obowiązki nakłada na obywateli? Sprawdź!

Artykuł 230 Konstytucji RP mówi, że w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. We wtorek 31 sierpnia Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie części województwa lubelskiego i części województwa podlaskiego. Chodzi o obszar obejmujący 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy z Białorusią. - Będą tam obowiązywały restrykcje zgodnie z przepisami dotyczącymi wprowadzenia stanu wyjątkowego. Dziś uchwała trafi do pana prezydenta i w momencie, kiedy pan prezydent podpisze swoje rozporządzenie - jeśli uzna, że okoliczności wprowadzenia stanu wyjątkowego są racjonalne i zasadne - ten stan będzie wprowadzony w trybie natychmiastowym - wyjaśnił Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czytaj też: Konferencja premiera. Stan wyjątkowy na dużym terenie Polski! Potrzebna tylko zgoda Dudy

Wojskowy obóz w pobliżu granicy z Białorusią

Na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy, że na obszarze objętym stanem wyjątkowym:

  • zawiesza się prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
  • wprowadza się obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
  • wprowadza się ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia, w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Szczegółowy katalog zostanie przedstawiony w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W Konstytucji RP czytamy, że "Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko)" oraz "Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku." Czytaj też: Stan wyjątkowy w woj. podlaskim. W których miejscowościach będą ograniczenia?

Uzasadniając decyzję Rady Ministrów premier Morawiecki podkreślił, że to rząd jest bezpośrednio odpowiedzialny za szczelność granicy, zapobieganie nielegalnej migracji oraz próbom destabilizacji sytuacji na granicy. - Sytuacja na granicy z Białorusią jest cały czas kryzysowa, jest cały czas napięta, a to z podstawowego względu, że reżim Łukaszenki postanowił poprzez przetransportowanie ludzi głównie z Iraku na terytorium Białorusi, postanowił wypchnąć tych ludzi na terytorium Polski, Litwy, Łotwy po to, żeby wprowadzić element destabilizujący na terytorium naszych krajów - mówił premier.

Sonda
Czy popierasz wprowadzenie stanu wyjątkowego w woj. podlaskim i woj. lubelskim?