E-dowód. Nowe dowody osobiste od 4 marca. Sprawdź, czy musisz wymienić dowód

2019-03-04 9:29

E-dowód. Od poniedziałku 4 marca będą wydawane dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Dokumenty, podobne do obecnie obowiązujących, będą zawierały elektroniczne chipy. Taki dowód umożliwi m.in. logowanie się do portali administracji publicznej, czy elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną - wydawane już od marca 2019 r. - będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Od razu wyjaśniamy: jeżeli Twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać.

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie  biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Czytaj także: Urząd Skarbowy ostrzega: Uwaga na fałszywe e-maile o kontroli skarbowej!

Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

Nowe dowody otrzymają osoby, którym kończy się termin ważności dotychczasowych dowodów, czy też będą je wymieniać ze względu na zmianę danych, zniszczenie lub utratę. Wnioskować o wydanie e-dowodu będą mogli wszyscy zainteresowani. Dokumenty będą wydawane bezpłatnie, czas oczekiwania na ich wydanie będzie taki sam – czyli do 30 dni. Dowody osobiste wydane przed 4 marca 2019 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Zaplanowane na poniedziałek 4 marca 2019 r. wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych. W związku z tym, w środę (27 lutego) czasowo wyłączona zostanie możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca.

Zobacz także: W tych zawodach znajdziesz pracę w Białymstoku [ZDJĘCIA]

W piątek 1 marca nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że w tym dniu wnioski o wydanie dowodów osobistych w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. Branickiego 3/5 będą przyjmowane w godz. 7.30-11.30

E-dowód jest odpowiedzią na coraz powszechniejsze zapotrzebowanie na możliwość korzystania z usług online, świadczonych nie tylko przez administrację publiczną, ale również przez świadczeniodawców komercyjnych. Dzisiaj dla dostawców usług częstym problemem jest brak bezpośredniego kontaktu z osobą korzystającą z usługi oraz wynikająca z tego wątpliwość dotycząca deklarowanej tożsamości i wieku osoby, na rzecz której świadczona jest usługa. Problem pojawia się także w przypadku, gdy wymaganym elementem usługi online jest złożenie przez świadczeniobiorcę oświadczenia woli, które powinno być opatrzone przez składającego podpisem. Rozwiązaniem tego problemu jest e-dowód i dostępne przy jego pomocy dwa narzędzia: mechanizm uwierzytelnienia oraz podpis elektroniczny.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji e-dowodu, należy ustawić swój własny kod PIN do podpisu osobistego (sześć cyfr) i kod PIN do profilu osobistego (cztery cyfry). Ustalanie tych kodów (w sposób podobny do tego znanego przy kartach do bankomatów) odbędzie się - zgodnie z decyzją obywatela -w urzędzie przy odbiorze albo później w dowolnym momencie. Osoby niezainteresowane korzystaniem z funkcjonalności profilu osobistego (np. osoby starsze), nie będą zmuszone do jej używania, zachowując jednocześnie możliwość jej uruchomienia w okresie ważności dokumentu. Przy odbiorze dowodu osobistego obywatel otrzyma również kod PUK (o zastosowaniu podobnym to tego w telefonie komórkowym: po wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN, można wpisać kod PUK i później na nowo korzystać z wszystkich funkcjonalności e-dowodu). Podawanie kodu PIN będzie potrzebne zawsze, gdy chcemy złożyć podpis osobisty lub zostać uwierzytelnionym. W dowolnym momencie posiadacz dowodu osobistego będzie mógł dokonać zmiany kodu PIN: w urzędzie lub przy wykorzystaniu aplikacji umożliwiającej dokonanie takiej czynności.

Czytaj także: Chrzest Polski. 14 kwietnia Święto Chrztu Polski. Sejm przyjął ustawę o nowym święcie państwowym [WIDEO]

E-dowód w świadczeniach medycznych

W przyszłości pacjenci posiadający nowy dokument będą mieli możliwość rejestracji w placówce medycznej bez podawania danych osobowych. Planowana jest również możliwość potwierdzenia przez pacjenta pobytu w placówce medycznej bez użycia kodu PIN oraz możliwość uwierzytelniania przy pomocy podpisu osobistego.

ZOBACZ WIDEO: Będzie nowe święto narodowe! Kontrowersyjna data