Narodowy Spis Powszechny. Zwierzchnik polskiej Cerkwi wystosował odezwę

i

Autor: Pixabay Narodowy Spis Powszechny. Zwierzchnik polskiej Cerkwi wystosował odezwę

Narodowy Spis Powszechny. Zwierzchnik polskiej Cerkwi wystosował odezwę

2021-04-16 12:09

Narodowy Spis Powszechny. Wszyscy Polacy mają obowiązek wziąć w nim udział. Zwierzchnik Cerkwi w Polsce metropolita Sawa zaapelował do wiernych, by - jak to ujął w specjalnie wydanej odezwie - zaświadczyli w trwającym spisie powszechnym "w jasny i zdecydowany sposób" swoją przynależność do wiary "ojców i matek", czyli do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - podał PAP.

Polacy mają czas do 30 września, aby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności Mieszkań. Udział w nim jest obowiązkowy, a podstawową metodą zbierania danych jest wypełnienie formularza online, czyli tzw. samospis za pośrednictwem internetu. Spis ma na celu określenie m.in. charakterystyki demograficznej, aktywności ekonomicznej oraz poziomu wykształcenia społeczeństwa. Pytania w nim zadawane dotyczą także spraw etniczno-kulturowych, migracji wewnętrznych oraz zagranicznych. W związku z trwającym aktualnie spisem, zwierzchnik polskiej Cerkwi metropolita Sawa wystosował specjalną odezwę do duchowieństwa i wiernych. W piątek opublikowała ją oficjalna strona internetowa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP).

"Każdy z nas, obywatel Polski, stoi przed decyzją podania danych dotyczących naszego życia duchowego, to jest wyznania i przynależności do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Przeto znajdujemy się przed dylematem jasnego określenia wyznania i wpisania go do odpowiedniej rubryki ankiety spisowej" - napisał metropolita.

Ostatni spis powszechny w Polsce odbył się w 2011 roku. Wówczas przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób. Hierarchowie Cerkwi uznają jednak tę liczbę za niemiarodajną, bo według ich szacunków, wiernych w Polsce jest ok. 450-500 tys.

Zabytki UNESCO w regionie. Cerkiew w Radrużu

"Wiem, że - mając na uwadze trudne momenty w tym względzie w przeszłości - niektórzy z nas mogą mieć wahania. Jako zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego zwracam się do duchowieństwa i wiernych i gorąco apeluję: zaświadczmy, w jasny i zdecydowany sposób, swoją przynależność do wiary naszych ojców i matek – Św. Prawosławia" - podkreślił abp Sawa.

"Bądźmy odważni, nie bójmy się i wykażmy swoją wierność Św. Cerkwi prawosławnej" - zaapelował.

Badanie obejmie wszystkie osoby fizyczne stale zamieszkałe oraz czasowo przebywające na terenie kraju oraz Polaków przebywających czasowo za granicą. Przedmiotem spisu są również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia, które nie są mieszkaniami.