Przywileje rodziców w pracy

i

Autor: Materiały prasowe pracuj.pl Przywileje rodziców w pracy

Przywileje rodziców w pracy

2019-03-04 12:04

Wielu rodziców chce się rozwijać zawodowo, jednocześnie łącząc te obowiązki z życiem osobistym i wychowaniem dzieci. Zadanie to nie należy do łatwych, ponieważ wymaga sporej organizacji codziennych obowiązków. Jednak naprzeciw potrzebom przyszłych rodziców i rodziców wychodzi Kodeks Pracy.

Przepisy przysługujące rodzicom w Kodeksie Pracy

Podstawą prawną, która określa dodatkowe dni wolne dla rodziców zatrudnionych na etacie jest Kodeks Pracy, a konkretnie zawarty w nim dział VIII. Należy podkreślić, że pracowników etatowych rozumie się jako osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w niepełnym i pełnym wymiarze godzinowym. Pracodawca zobowiązany jest przestrzegać ustaleń zawartych we wspomnianym dokumencie. W przypadku uchylania się od przepisów, zaistniałą sytuację można zgłosić Państwowej Inspekcji Pracy lub przekazać do sądu pracy.

Przywileje rodziców w pracy

i

Autor: Materiały prasowe pracuj.pl Przywileje rodziców w pracy

Dni wolne, jakie przysługują rodzicom

Okres ciąży, jak i obowiązki związane z rodzicielstwem to moment, który uprawnia do skorzystania z uprawnień przysługujących tylko tej grupie osób czynnych zawodowo. Jest to niewątpliwie spore ułatwienie, jak również poważne podejście Ustawodawcy do pracujących rodziców i stworzony z myślą o nich dział VIII w Kodeksie Pracy. Pośród przywilejów skierowanych do rodziców należy wymienić:

  • odsunięcie od prac niebezpiecznych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiety w ciąży i karmiącej. Dotyczy to zarówno ciężkiej pracy fizycznej, jak i wśród substancji chemicznych lub innych, które mogą zagrozić przyszłej mamie i rozwijającemu się dziecku;
  • płatne zwolnienie lekarskie w trakcie ciąży, które wynosi aż 270 dni. Wystawia je lekarz rodzinny, ginekolog lub inny specjalista w przypadku poważniejszych dolegliwości, z którymi może borykać się kobieta w ciąży;
  • zwolnienie z obowiązków wykonywanych w godzinach pracy, jeśli ciężarna kobieta musi się udać na badania lekarskie lub wizytę u specjalisty. Dotyczy to sytuacji, gdy wizyta i badania nie mogą odbyć się poza godzinami pracy;
  • brak możliwości pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych, jeśli kobieta jest ciąży;
  • ochronę przed rozwiązaniem umowy w trakcie ciąży i urlopu macierzyńskiego.

Praca zawodowa to również dodatkowe przywileje takie jak: urlop okolicznościowy związany z narodzinami dziecka, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop wychowawczy, opieka oraz zwolnienie lekarskie na dziecko. Mamom, które jeszcze karmią i wróciły już do pracy przysługuje dodatkowa przerwa na karmienie dziecka. Uzależniona jest ona od ilości urodzonych dzieci i wymiaru godzinowego pracy.

Artykuł sponsorowany