Jak wypada Podlasie na tle innych regionów UE?

i

Autor: wikipedia.org/Silvertree/CC Jak wypada Podlasie na tle innych regionów UE?

Wieści z podlaskiej gospodarki. Jak wypadamy na tle innych regionów UE?

2017-03-19 9:40

Komisja Europejska opublikowała raport oceniający konkurencyjność 263 regionów Unii Europejskiej. My przyjrzeliśmy się naszemu województwu. 

Niestety nasz region na tle innych w raporcie nie wypada dobrze. Pod względem dostępu do komunikacji lotniczej, woj. podlaskie jest na przedostatnim miejscu wśród wszystkich europejskich regionów. Ostatnie miejsce zajmuje region południowej Rumunii: Sud-Vest Oltenia.

Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że w ostatnich trzech latach (2013-2015) województwo przestało nadrabiać dystans do zamożniejszych regionów europejskich. Jeżeli chodzi o PKB na mieszkańca, z uwzględnieniem realnej siły nabywczej, nasze województwo znalazło się na 246 miejscu spośród 263. Najwyższe notowania ma woj. mazowieckie - jest 80.

Pod względem wielkości rynku wewnętrznego woj. podlaskie znalazło się na 239 miejscu. Jest to najgorszy wynik spośród polskich regionów. Wielkość rynku to liczba konsumentów, wartość dochodów, którymi dysponują, a także ilość i wielkość firm. Płytki rynek wewnętrzny jest mniej atrakcyjny dla biznesu - prowadzenie działalności na takim rynku jest droższe, mniej opłacalne.

Słabo wypadamy również pod względem nasycenia gospodarki innowacjami i technologią. Podlaskie zajęło 241 miejsce na 263 regiony europejskie. Ocenie podlegały m.in.: dostęp do szerokopasmowego internetu, aktywność w sieci, wielkość zatrudnienia w sektorze wysokich technologii i specjalistycznych usług itp.

Pod względem oceny konkurencyjności, nasz region plasuje się na 211 miejscu. Jest to przedostatnie miejsce spośród polskich regionów. 

Szansa dla naszego regionu

Jedyną szansą na rozwój jest szybki i tani dostęp do innych znacznie większych, atrakcyjniejszych rynków (np. aglomeracja warszawska, inne polskie aglomeracje, państwa Europy zachodniej i świata). Aktualnie ten dostęp jest utrudniony i kosztowny. Miejmy nadzieję, że dobre skomunikowanie z Warszawą, w końcu zniweluje naszą „gospodarczą izolację”. Jednak drogi to nie wszystko, potrzebujemy szybkiej kolei i lotniska.

Brak lotniska skutkuje tym, że dostęp naszego biznesu do światowych rynków jest „o 1 dzień dłuższy”. Naszą przewagą konkurencyjną, ciągle jeszcze są niskie koszty pracy. Jeżeli wyposażymy gospodarkę w technologię porównywalną z tą jaką dysponują firmy w innych regionach, będziemy mogli skutecznie konkurować i zwiększać udziały w rynkach.

Na podstawie opracowania Marka Dźwigaja z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

>>> Białystok: Pół miliona złotych na nowoczesny sprzęt. Porodówka szpitala wojewódzkiego z miejskim wsparciem