Gdzie oddać osocze w Białymstoku? Kto może być dawcą?

i

Autor: Podlaski Urząd Wojewódzki Gdzie oddać osocze w Białymstoku? Kto może być dawcą?

Gdzie oddać osocze w Białymstoku? Kto może być dawcą?

2020-11-18 9:41

Osocze ozdrowieńców wspomaga leczenie osób chorych na COVID-19. Osocze można oddać w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Sprawdź, gdzie oddać osocze w Białymstoku oraz innych miastach woj. podlaskiego oraz jakie warunki należy spełnić, aby być dawcą.

Według danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z 17 listopada, od początku pandemii w woj. podlaskim na koronawirusa zachorowało ponad 19 tys. osób. Wyzdrowiało ponad 6 tysięcy pacjentów. To oznacza, że w tym momencie około 13 tys. osób walczy z COVID-19. To właśnie dla nich potrzebne jest osocze ozdrowieńców. Osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które są po zakażeniu SARS-CoV-2 lub po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji oraz:

  • są w pełni zdrowe
  • są w wieku 18-65 lat (dawcy pierwszorazowi w wieku 60-65 lat mogą oddać osocze tylko za zgodą lekarza!)
  • nie mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób
  • spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza

Jak pobierane jest osocze?

Osoby, które oddały osocze zapewniają, że jest to "zabieg" bezbolesny. Trwa od 30 do 40 minut. Jak informuje Narodowe Centrum Krwi, osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. "Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się  na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza. Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok 220-230 ml osocza."

Gdzie oddać osocze w Białymstoku?

W Białymstoku osocze można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 23. Godzina przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7 – 14. Środa: 7 – 17.

Rekomendujemy wcześniejszy bezpośredni kontakt telefoniczny z RCKiK w Białymstoku. Telefon: 663 884 663, 667 791 667, email: ozdrowieniec@rckik.bialystok.pl

Gdzie oddać osocze w woj. podlaskim [Łomża, Suwałki, Hajnówka, Bielsk Podlaski]

Bielsk Podlaski

ul. Kleszczelowska 1c7:00 – 11:30663 884 663667 791 667ozdrowieniec@rckik.bialystok.pl

Hajnówka

ul. Doc. Adama Dowgirda 77:00 – 11:15664 884 663667 791 667ozdrowieniec@rckik.bialystok.pl

Łomża

ul. Przykoszarowa 267:00 – 12:30665 884 663667 791 667ozdrowieniec@rckik.bialystok.pl

Suwałki

ul. Szpitalna 607:00 – 12:30666 884 663667 791 667ozdrowieniec@rckik.bialystok.pl

Pierwszy pacjent wyleczony osoczem ozdrowieńca