Odcinkowy pomiar prędkości. Nowe znaki na polskich drogach

i

Autor: Ministerstwo Infrastruktury Odcinkowy pomiar prędkości. Nowe znaki na polskich drogach

Odcinkowy pomiar prędkości. Nowe znaki na polskich drogach

2019-02-07 19:02

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że na polskich drogach pojawią się wkrótce nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zobacz, jak będą wyglądały.

Nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka. Ponadto na znaku D-51a umieszczana będzie miniatura znaku B-33, wskazująca dopuszczalną prędkość jazdy na odcinku objętym pomiarem.

Czytaj także: Święta Woda. Tragiczny wypadek na DK 19. Zderzenie busa, TIR-a i audi. Kierowca busa nie żyje [ZDJĘCIA]

Odcinkowy pomiar prędkości polega na tym, że na danym odcinku drogi znajdują się dwie bramki z kamerami - na jej początku i na końcu. Gdy samochód minie drugą z nich, system oblicza średnią prędkość z jaką poruszał się samochód na kontrolowanym obszarze. Jeżeli średnia prędkość jest wyższa niż pozwalają na to przepisy, kierowca dostanie mandat.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że obecnie znak D-51 stosowany jest zarówno dla pomiaru prędkości punktowego, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o obecności takiego pomiaru prędkości na drodze.

- Stąd potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru - dodają przedstawiciele ministerstwa.

Czytaj także: Strefa Płatnego Parkowania w Białymstoku. Mapa, wykaz ulic, opłaty

Projekty nowelizacji: rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zostały skierowane do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku ustaw.

500 plus na każde dziecko? ZOBACZ WIDEO: