Policja ogłasza nabór do służby [test psychologiczny Multiselect ONLINE]

2021-01-15 9:14 jch
Policja ogłasza nabór do służby [test psychologiczny Multiselect]
Autor: KMP Białystok Policja ogłasza nabór do służby [test psychologiczny Multiselect]

Komendant Miejska Policji w Białymstoku (woj. podlaskie) informuje, że trwa nabór kandydatów do służby w policji. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego. Szczegóły w artykule.

Terminy przyjęć kandydatów do służby w policji w 2021 roku zostały określone przez Komendanta Głównego Policji. Dla województwa podlaskiego przedstawiają się następująco: 23 lutego, 20 kwietnia, 13 lipca, 15 września, 3 listopada, 30 grudnia. Kto może starać się zostać policjantem? Na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku znajduje się taka notka:

"Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub w wyniku przeniesienia do rezerwy".

Czytaj też: "Gdzie można być zatrzymanym?". Tajemnicza policjantka z Białegostoku zdobyła serca internautów. Kim jest? [ZDJĘCIA]

Osoby, które chcą zostać policjantami muszą zdać m.in. testy psychologiczne Multiselect. Jak wyglądają testy psychologiczne do policji? Przygotowaliśmy przykładowe pytania. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 60 procent poprawnych odpowiedzi (12 z 20 pytań).

Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty wyłącznie drogą pocztową na adres Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ul. Sienkiewicza 65 15-003 Białystok lub e-mail na adres dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do służby;
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby – część A i B;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu);
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały do wglądu);
  • książeczka wojskowa lub legitymacja służbowa żołnierza zawodowego – dotyczy osób, wobec których przeprowadzono kwalifikację wojskową (do wglądu) – uregulowany stosunek do służby wojskowej jest wymagany na dzień przyjęcia do służby w Policji;
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Wybierz najpiękniej rozświetlone miasto w Polsce! Do wygrania sprzęt o wartości 200 tys. złotych. Kliknij tutaj!

Białostoccy policjanci wywlekli włamywacza spod łóżka